Grupa językowa

Data publikacji: 2012/03/12, zmodyfikowano: 2014/01/08

Author

Autor: MIW


Grupa językowa tłumaczenia
Czym jest grupa językowa?

Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego są cztery grupy językowe, które dzielą się następująco:

  • Pierwsza grupa językowa: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski;
  • Druga grupa językowa: pozostałe języki europejskie oraz język łaciński;
  • Trzecia grupa językowa: wszystkie języki pozaeuropejskie wykorzystujące języki łaciński;
  • Czwarta grupa językowa: inne języki pozaeuropejskie, które posługują się alfabetem niełacińskim lub też ideogramami.

W zależności od tego, w której grupie językowej jest dany język, cena za tłumaczenie jednej strony przeliczeniowej jest różna. Im wyższa grupa językowa, tym tłumaczenie jest droższe. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem: tłumaczenia cennik.