News


Nasi nowi klienci

Swoje tłumaczenia ostatnio powierzyli nam:

  • Politechnika Warszawska
  • Zelmer S.A.
  • Jednostka Wojskowa 2305
  • Admiral Boats S.A.
  • Lindström Sp...
Read more

Tłumaczenia a’vista

A (prima) vista to po włosku „za (pierwszym) spojrzeniem” (źródło: encyklopedia PWN online), tłumaczenie a vista zatem to tłumaczenie..

Read more

Ile kosztuje strona tłumaczenia

W przypadku jakiegokolwiek tłumaczenia słowo „strona” nie znaczy tyle samo, co przyjęte w polskim słowniku znaczenie tego słowa, czyli..

Read more

Grupa językowa

Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego są cztery grupy językowe,..

Read more

Praktyki w biurze tłumaczeń MIW

Każde studia zawierają w swoim programie obowiązek odbycia praktyk– moje też. Pomimo, że zasady ich odbycia bardzo często różnią się w..

Read more