Ślub z obcokrajowcem

Ślub z obcokrajowcem
Tłumaczenia na ślubie

Żyjemy w czasach, gdy odległości przestają mieć znaczenie. Granice są otwarte i ludzie chętnie przemieszczają się. Wiąże się z tym rosnąca ilość par mieszanych, gdzie strony pochodzą z różnych krajów. Formalizacja takiego związku jest w Polsce nieco trudniejsza niż w przypadku, gdy obie
strony posiadają obywatelstwo polskie.

Należy skompletować potrzebne dokumenty, w przypadku cudzoziemców musi to być:

  • odpis aktu urodzenia ; oryginał i jego tłumaczenie przysięgłe
  • dokument stwierdzający zdolność do zawarcia związku małżeńskiego; oryginał i tłumaczenie przysięgłe. Dokument musi wyraźnie stwierdzać, że dana osoba może zgodnie z prawem kraju, z którego pochodzi wstąpić w związek małżeński. Niektóre kraje wystawiają takie dokumenty, inne nie. W drugim przypadku odpowiednie zaświadczenie może wystawić Sąd Rejonowy.
  • Zaświadczenie o stałym zameldowaniu
  • Ważny paszport

Polska połówka związku dostarcza:

  • Dowód osobisty
  • Odpis skrócony aktu urodzenia

W przypadku, gdy któraś ze stron zawierała już wcześniej związek małżeński należy dostarczyć dokument potwierdzający ustanie związku, odpis skrócony aktu zgonu lub wyrok rozwodowy. Jeśli dokumenty są w języku obcym należy dostarczyć je wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym.
Na podstawie tych dokumentów Urząd Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego i przekazuje je młodym, jeśli zdecydowali się na ślub konkordatowy.

Jeśli ślub odbędzie się w Urzędzie Stanu Cywilnego, zaświadczenie pozostaje na miejscu. Na ślubie obie strony świadomie składają oświadczenie woli, więc w przypadku braku wystarczającej znajomości języka polskiego jednej ze stron wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego. Największym problemem w całej procedurze może być dowiedzenie Urzędowi Stanu Cywilnego, że osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego jest uprawniona do zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli kraj, z którego pochodzi nie wystawia takich zaświadczeń, albo nie ma możliwości zdobycia takiego dokumentu pozostaje udać się do sądu. W każdym przypadku chętni do sformalizowania związku będą musieli przyzwyczaić się do odwiedzin w urzędach i w biurze tłumaczeń.

Blog tłumacza przysięgłego
Ślub z obcokrajowcem
Tytuł
Ślub z obcokrajowcem
Opis
Jakie dokumenty będą nam potrzebne w przypadku gdy wybranek lub wybranka naszego sera pochodzi z innego kraju? Czy formalizacja takiego związku w Polsce jest trudniejsza?
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW