Tłumaczenia dla firm

Na polskim rynku działa obecnie bardzo wiele przedstawicielstw globalnych korporacji. W firmach tych, zwykle ściśle zhierarchizowanych i ustrukturyzowanych, kompetencje marketingowe i PR zwykle skupione są w zagranicznej centrali. Tam tworzone są wszelkie materiały promocyjne, instrukcje obsługi itp. Wszystkie te dokumenty należy przetłumaczyć na język kraju, w którym znajduje się dany oddział korporacji. Tu pojawia się zadanie dla biur tłumaczeń.

Jest niezmiernie istotne, by tłumaczenia dla firm były wzajemnie spójne. Nomenklatura w obrębie kilku materiałów tyczących jednego produktu musi być jednakowa i zgadzać się z ogólnie przyjętymi w danej branży odpowiednikami. W przeciwnym razie tłumaczenia materiałów promocyjnych, czy instrukcji obsługi, wyglądają nieprofesjonalnie. W osiągnięciu tego celu pomaga współpraca ze sprawdzonym biurem tłumaczeń, które współpracuje z tłumaczami wyspecjalizowanymi w tekstach z danej dziedziny. Zatrudnianie tłumacza rzadko jest opłacalne, gdyż zna on zwykle w wystarczającym stopniu tylko jeden język obcy, a koszt jego pracy jest wyższy niż powierzenie tłumaczenia wyspecjalizowanej agencji.

Tłumaczenia dla firm
Tłumaczymy dla firm

Proces wyboru dobrego biura tłumaczeń może być długi, ale warto poświęcić czas na wybranie solidnego partnera. Nie jest niczym niezwykłym przedstawienie próbek tłumaczeń technicznych, na podstawie których dobiera się odpowiednio profesjonalną firmę. Korzyści stałej współpracy z jednym biurem zwiększają się wraz z długością jej trwania. Klient może otrzymać niższe stawki, a ewentualne materiały poufne zawarte w tłumaczonych dokumentach finansowych są bezpieczne. Ponadto, stali klienci traktowani są zwykle priorytetowo. Ważne, by wybrać takie biuro tłumaczeń wykonujące tłumaczenia dla firm, które rozumie, że długofalowa współpraca zapewnia korzyści obu zainteresowanym stronom.

 

Blog tłumacza przysięgłego
Tłumaczenia dla firm
Tytuł
Tłumaczenia dla firm
Opis
Dlaczego wielkim firmom potrzebna jest współpraca z biurem tłumaczeń? Przedstawiamy korzyści płynące z takiego układu.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW