Korekta tlumaczenia, projekt okładki oraz przygotowanie do druku

Korekta tłumaczeniowa książki w języku szwedzkim
Korekta tłumaczenia i projekt okładki - MIW

Nasz dział graficzny może pochwalić się kolejnymi osiągnięciami. Właśnie na rynku ukazała się książką w języku szwedzkim, która została poddana naszej korekcie tłumaczeniowej. Zaprojektowaliśmy również okładkę tejże książki oraz przygotowaliśmy ją do druku.

Książka „FÖRÖDELSE UTFÖRT AV SVENSKARNA I POLEN UNDER ÅREN 1655-1660” została opracowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego i opisuje zniszczenia, jakich dokonali Szwedzi na ziemiach polskich w latach 1655-1660.

Inicjatorem książki jest „Fundacja Odbudowy Zniszczeń Dokonanych w czasie potopu szwedzkiego”, która to chce przypomnieć o tym, jak rozległe były zniszczenia spowodowane przez Szwedów pod koniec XVII wieku.  Fundacja stawia sobie za cel zmotywowanie instytucji szwedzkich oraz organizacji społecznych do odbudowy wybranego, zniszczonego przez Szwedów, obiektu w Polsce.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tak ambitnym projekcie.

Biuro tłumaczeń MIW