Na jakich zasadach biuro tłumaczeń współpracuje z tłumaczami?

Tłumacz przysięgły języka angielskiego, który pragnie nawiązać współpracę z firmą taką jak biuro tłumaczeń, musi się liczyć z warunkami, jakie biuro tłumaczeń przed nim stawia. Warunki te dotyczą zarówno poświadczenia kompetencji językowych oraz dotyczących wybranej specjalizacji, jak i wymagań związanych ze świadczonymi usługami.

Jakie wymagania stawiane są tłumaczom?

Biuro tłumaczeń zazwyczaj wymaga od swoich pracowników przedstawienia dokumentacji świadczącej o tym, że dana osoba posiada co najmniej 2-letni doświadczenie w pracy na stanowisku tłumacza. Jest to minimum stawiane przez wiele firm, jednak biuro tłumaczeń, które od dawna funkcjonuje na rynku, będzie zazwyczaj wymagało od tłumaczy przynajmniej 5-letniego doświadczenia. Wymagane jest także poświadczenie kompetencji językowych oraz przedstawienie certyfikatów, itp. świadczących o bieglej znajomości wybranej dziedziny.

Jak biuro tłumaczeń współpracuje z tłumaczem?

Kiedy wpływa oferta wysłana przez klienta, biuro tłumaczeń informuje współpracujące z nim osoby o możliwości przyjęcia zlecenia. Zależnie od możliwości kompetencyjnych oraz czasowych tłumacz przyjmuje lub odrzuca zlecenie. Biuro tłumaczeń określa tematykę oraz termin realizacji zadania zgodny z oczekiwaniami klienta oraz dyspozycyjnością tłumacza.

W jaki sposób biuro tłumaczeń rozlicza się z pracownikami?

Rozliczenie następuje zazwyczaj w oparciu o standardową stronę rozliczeniową zawierającą 1800 znaków ze spacjami, za znak biuro tłumaczeń uznaje każdą literę, cyfrę, przecinek jak również spację. Często jeżeli np. termin realizacji zlecenia jest bardzo krótki cena za stronę rozliczeniową jest nawet dwukrotnie wyższa niż w przypadku dłuższego terminu. Tłumacz jest czasami proszony o pracę w nocy, ale taka praca przynosi zwiększone korzyści finansowe. Zarobki tłumacza uzależnione są od jakości usług tłumacza oraz ilości wykonanych zleceń.

Biuro tłumaczeń prowadzi rejestr wszystkich zleceń oraz współpracujących z nim tłumaczy i na bazie tych informacji dobiera odpowiednie osoby do konkretnego zlecenia, dzięki czemu ułatwiona zostaje komunikacja w relacji klient – wykonawca. Dlatego współpraca tłumaczy z biurem jest korzystnym dla nich rozwiązaniem.