Rodzaje tłumaczeń ustnych

Jedną z podstawowych form tłumaczenia, obok przekładu pisemnego, jest tłumaczenie ustne. Istnieje wiele form przekładu ustnego, które wykorzystuje się zależnie od możliwości technicznych oraz preferencji osoby, dla której wykonywane jest zlecenie.

Tłumaczenia konferencyjne

Najczęściej tłumaczenia ustne stosuje się na konferencjach międzynarodowych, stąd też ich nazwa: tłumaczenia konferencyjne. Ten typ przekładu można jednak dalej podzielić na dwie grupy, a mianowicie tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne.

Tłumaczenia konsekutywne

Tego typu przekład następuje etapami. Osoba, która przemawia (np. na szkoleniu), wypowiada porcję treści, którą tłumacz może sobie zapisać w formie notatki, a następnie nadawca robi przerwę w swoim wywodzie, podczas której tłumacz wypowiada treść przetłumaczoną na język docelowy.

Tłumaczenie symultaniczne

Tym razem tłumacz nie ma możliwości zapisania praktycznie żadnych informacji, ponieważ tłumaczenie następuje jednocześnie, czyli z ang. simultaneous, z wypowiadaną treścią w języku obcym. Tłumacz zazwyczaj znajduje się w zamkniętej kabinie i wypowiada tłumaczony tekst, który słyszy w słuchawkach, do mikrofonu, skąd przekład dociera do odbiorcy. Takie tłumaczenie uważane jest za najtrudniejsze ze względu na poziom generowanego stresu, a uczestniczą w nim zazwyczaj co najmniej dwie osoby zmieniające się co kilka lub kilkanaście minut. Spotyka się także odmianę tłumaczenia zwaną tłum. symultanicznym szeptanym, które odbywa się bez kabiny i wykorzystywane jest przede wszystkim na mniejszych spotkaniach biznesowych.

tłumaczenia ustne
Rodzaje tłumaczeń ustnych

Tłumaczenie liaison

Takie tłumaczenie również bywa wykorzystywane na spotkaniach biznesowych lub podczas rozpraw sądowych, a polega na tłumaczeniu treści zdanie po zdaniu osobie znajdującej się blisko tłumacza.

Tłumaczenie a vista

Jest to rodzaj przekładu będący w pewnym sensie połączeniem tłumaczenia ustnego i pisemnego, ponieważ tłumacz dokonuje przekładu znajdującego się przed nim tekstu. Specyficzną trudność w tym przypadku, może stanowić fakt, iż teksty często zawierają tabele, wykresy, bądź np. błędy gramatyczne i ortograficzne. Dlatego też tłumacz musi wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem na wysokim poziomie.

Bez względu na rodzaj tłumaczenia, biuro tłumaczeń zazwyczaj jest w stanie zaoferować każdą usługę tego typu, z czego oczywiście tłumaczenia symultaniczne są najbardziej kosztowne ze względu na ich poziom trudności oraz konieczność wykorzystania specjalistycznego sprzętu.