Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

Dnia 13.09.2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło datę kolejnego zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych. Zaprzysiężenie odbędzie się dnia 28.10.2011 roku o godzinie 11.30 w Sali 501 na piątym piętrze Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tłumaczom, którzy w ostatnich miesiącach zdali egzamin, mogą towarzyszyć 3 osoby. Przyszłych tłumaczy przysięgłych informujemy, aby wzięli ze sobą:

kopię dowodu wpłaty 17 zł za wydanie zaświadczenia;

  • ksero dowodu osobistego oraz odpis dyplomu ukończenia studiów. Oba dokumenty myszą być poświadczonego przez notariusza;
  • zapytanie o niekaralność wydane w miesiącu wrześniu 2011;
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
  • wniosek:
  • o wydanie zaświadczenia,
  • o wpis na listę tłumaczy z niewypełnionym polem „data nabycia uprawnień”,
  • o wyrobienie pieczęci

Dokumenty oraz wnioski należy złożyć nie później niż 30.09.2011 roku.