Strona przeliczeniowa - języka angielski

Tłumacz przysięgły czy zwykły do tłumaczenia?

Aby zrozumieć, dlaczego w niektórych przypadkach rozsądniejszym wyjściem jest zaangażowanie tłumacza zwykłego o specjalistycznych umiejętnościach niż tłumacza przysięgłego należy zrozumieć w pierwszej kolejności, kim jest tłumacz przysięgły?

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumaczem przysięgłym jest osoba, która ukończyła studia językowe zakończone tytułem magistra bądź inne studia wyższe, a następnie zdała egzamin na tłumacza przysięgłego. Egzamin na tłumacza przysięgłego jest bardzo trudny, ponieważ statystycznie zdaje go około 20 procent. Nie mniej jednak nie każdy wykwalifikowany tłumacz chce zostać tłumaczem przysięgłym, dlaczego?

Prawa i obowiązki tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły ma swoje prawa, ale też obowiązki, do których należą na przykład stawianie się na każde zawołanie prokuratury, policji czy innej jednostki rządowej. Dlatego też osoby, które nie godzą się na takie warunki pracy w ogóle nie podchodzą do takiego egzaminu.

Tłumacz specjalistyczny medyczny, prawniczy, techniczny

Nie oznacza to, że są gorszymi tłumaczami. Przykładowo do przekładów tekstów marketingowych najlepiej zatrudnić osobę, która zna się na marketingu oraz ma lekkie pióro. Do przekładu tekstów technicznych najlepszą osobą będzie inżynier biegle władający językiem obcym. W przypadku tłumaczeń o tematyce medycznej również sprawdza się ta teoria. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku tekstów naukowych klienci równolegle stawiają poprawność merytoryczną oraz językową, a niestety na filologii angielskiej nie nauczają fizyki, chemii, czy medycyny. Stąd większość dobrych tłumaczy to tacy, którzy prócz wykształcenia filologicznego posiadają również dodatkowe wykształcenie. Najbardziej rozchwytywanymi specjalistami na rynku tłumaczeń są absolwenci: np.: ekonomii, prawa, medycyny oraz inżynierowie. I właśnie Ci tłumacze najchętniej wybierani są przez biuro tłumaczeń.