słownik angielsko polski

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Tłumaczem przysięgłym nie może zostać każdy- o tym można przeczytać w poście: „Jak zostać tłumaczem przysięgłym”. Ten wątek poświęcony będzie egzaminowi na tłumacza przysięgłego. Jak wygląda, ile kosztuje i jak się do niego przygotować.

Ile kosztuje egzamin na tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły
Egzamin na tłumacza przysięgłego

Według rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego, opłata za podejście do egzaminu wynosi 800 zł i należy ją wpłacić na konto bankowe Ministerstwa Sprawiedliwości do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o terminie egzaminu.

Jak przygotować się do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Na części pisemnej nie wolno korzystać ze słowników przyniesionych przez innych uczestników egzaminu, podręczników czy też opracowań. Dozwolone jest natomiast korzystanie ze słowników przyniesionych przez siebie.  Przed wejściem na salę wyznaczoną do przeprowadzenia egzaminu, należy wylegitymować się oraz okazać potwierdzenie opłaty za egzamin. Wszystkie osoby przystępujące do części pisemnej zaczynają oraz kończą egzamin w tym samym czasie. Czas trwania egzaminu to 4 godziny. Część pisemna polega na przetłumaczeniu 4 tekstów: dwóch z języka polskiego dwóch z języka obcego, przy czym jednym z tłumaczonych dokumentów jest pismo sądowe lub urzędowe, drugi natomiast jest o niesprecyzowanej tematyce. Za tę część tłumacz może otrzymać maksymalnie 200 punktów, natomiast trzeba zdobyć aż 150 punktów, aby otrzymać ocenę pozytywną.

Osoby, które zdobyły przynajmniej 150 punktów z części pisemnej dopuszczone są do części ustnej egzaminu. Termin części ustnej egzaminu wyznaczany jest przez Przewodniczącego Komisji. Cześć ustna polega na tłumaczeniu konsekutywnym z oraz na język obcy, a następnie tłumaczeniu a vista, czyli ustnym tłumaczeniu otrzymanego tekstu w formie pisemnej (tłumaczenie jest również z/na język obcy). Podobnie jak w przypadku tłumaczenia pisemnego jednym z tłumaczonych dokumentów jest pismo urzędowe, sądowe lub prawnicze, a drugi temat jest nieokreślony. Z części tej można zdobyć maksymalnie 200 punktów, przy czym ocenę pozytywną otrzymują kandydaci, którzy otrzymali minimum 150 punktów.