Miesiąc: marzec 2012

Tłumaczenia konsekutywne- zalety

W poprzednim wpisie na temat tłumaczeń konsekutywnych postraszyliśmy trochę ich trudnością mówiąc, że niemożliwe jest zapamiętanie i przetłumaczenie więcej niż maksymalnie 8 informacji. Tym razem skupimy się na przyjemniejszych aspektach tego rodzaju pracy.

Tłumaczenia a’vista

A (prima) vista to po włosku „za (pierwszym) spojrzeniem” (źródło: encyklopedia PWN online), tłumaczenie a vista zatem to tłumaczenie wykonane bez wcześniejszego przygotowania. Jest formą pośrednią między tłumaczeniem ustnym a pisemnym – tłumacz czyta tekst i na bieżąco dokonuje przekładu ustnego.

Ile kosztuje strona tłumaczenia

W przypadku jakiegokolwiek tłumaczenia słowo „strona” nie znaczy tyle samo, co przyjęte w polskim słowniku znaczenie tego słowa, czyli „każda z dwu powierzchni karty papieru” (Źródło: http://sjp.pwn.pl).

Co to jest grupa językowa?

Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wyróżnia się cztery grupy językowe, które dzielą się następująco: