Co to jest grupa językowa?

Grupa językowa tłumaczenia
Czym jest grupa językowa?

Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wyróżnia się cztery grupy językowe, które dzielą się następująco:

  • Pierwsza grupa językowa: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski;
  • Druga grupa językowa: pozostałe języki europejskie oraz język łaciński;
  • Trzecia grupa językowa: wszystkie języki pozaeuropejskie wykorzystujące alfabet łaciński;
  • Czwarta grupa językowa: inne języki pozaeuropejskie, które posługują się alfabetem niełacińskim lub też ideogramami.

W zależności od tego, w której grupie językowej jest dany język, cena za tłumaczenie jednej strony przeliczeniowej jest różna. Im wyższy numer ma grupa językowa, tym tłumaczenie jest droższe. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem: tłumaczenia cennik.

Blog tłumacza przysięgłego
Co to jest grupa językowa?
Tytuł
Co to jest grupa językowa?
Opis
Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wyróżnia się cztery grupy językowe, które dzielą się następująco:
Autor
Korekta
MIW