Co to jest grupa językowa?

Czym jest grupa językowa?

Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wyróżnia się cztery grupy językowe, które dzielą się następująco:

  • Pierwsza grupa językowa: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski;
  • Druga grupa językowa: pozostałe języki europejskie oraz język łaciński;
  • Trzecia grupa językowa: wszystkie języki pozaeuropejskie wykorzystujące alfabet łaciński;
  • Czwarta grupa językowa: inne języki pozaeuropejskie, które posługują się alfabetem niełacińskim lub też ideogramami.

W zależności od tego, w której grupie językowej jest dany język, cena za tłumaczenie jednej strony przeliczeniowej jest różna. Im wyższy numer ma grupa językowa, tym tłumaczenie jest droższe. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem: tłumaczenia cennik.

Exit mobile version