Tłumaczenia a’vista

tłumaczenia avista
Tłumaczenie avista

A (prima) vista to po włosku „za (pierwszym) spojrzeniem” (źródło: encyklopedia PWN online), tłumaczenie a vista zatem to tłumaczenie wykonane bez wcześniejszego przygotowania. Jest formą pośrednią między tłumaczeniem ustnym a pisemnym – tłumacz czyta tekst i na bieżąco dokonuje przekładu ustnego.

Najczęściej tego typu tłumaczenie ma miejsce w kancelarii notarialnej lub na sali sądowej i jest wykonywane przez tłumacza przysięgłego, dlatego też stanowi część samego egzaminu na tłumacza przysięgłego. Zdający dokonuje przekładu dwóch tekstów: jeden jest dokumentem urzędowym, sądowym lub tekstem z dziedziny prawa, drugi zaś tekstem prawniczym, publicystycznym lub użytkowym. Oba należy przetłumaczyć z języka obcego na polski. Dokonany przekład oceniany jest pod względem zgodności z tekstem źródłowym, poprawności terminologicznej, frazeologicznej gramatycznej, fonetycznej oraz intonacyjnej.

Trudności związane z tego typu tłumaczeniami wiążą się z brakiem możliwości wcześniejszego „przestudiowania” całego tekstu i, w konsekwencji, brakiem całościowego kontekstu dla przekazywanych informacji. Płynność tłumaczenia wymaga przy tym obejmowania wzrokiem większych jednostek tekstu – czytania całymi zdaniami i naturalnego przekształcania tekstu pisanego w mówiony.

Przykładowych tekstów do przetłumaczenia a vista na egzaminie na tłumacza przysięgłego można znaleźć w sieci bardzo dużo.

Przypominamy, że innym przykładem tłumaczeń ustnych są tłumaczenia konsekutywne oraz tłumaczenia symultaniczne.