Tłumacz przysięgły wymagania 2011 i 2012

Tłumacz przysięgły wymagania 2011 i 2012
Wymagania- tłumacz przysięgły 2011 i 2012

Od dnia 1 lipca 2011 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które ułatwiają zdobycie uprawnień tłumacza przysięgłego. Jeszcze do końca czerwca 2011 roku, aby przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego należało wcześniej zdobyć tytuł magistra filologii lub zdobyć tytuł magistra z innej dziedziny nauki i uzupełnić swoje wykształcenie o podyplomowe studia przygotowujące do zawodu tłumacza przysięgłego. (więcej o tym w artykule „Jak zostać tłumaczem przysięgłym„) .

Jednak już od początku lipca 2011 roku nie jest ważne z jakiej dziedziny nauki ukończyło się studia wyższe. Aby przystąpić do egzaminu organizowanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną wystarczający jest po prostu tytuł magistra. Nie trzeba już uzupełniać swojej edukacji o studia podyplomowe. Jednak, mimo wszystko, jest to zalecane, ponieważ egzamin na tłumacza przysięgłego sprawdza również znajomość języka prawniczego oraz specyfiki systemu prawnego kraju. Ale ponieważ w nowelizacji ustawy zapisano również, że w wypadku niepowodzenia podczas egzaminu, nie ma konieczności odczekiwania kolejnego roku, aby do niego ponownie przystąpić (więcej w artykule „Jak zostać tłumaczem przysięgłym„) dlatego też … można próbować 🙂

Blog tłumacza przysięgłego
Tłumacz przysięgły wymagania 2011 i 2012
Tytuł
Tłumacz przysięgły wymagania 2011 i 2012
Opis
Uwaga! Zmieniają się wymagania dotyczące zdobycie uprawnień tłumacza przysięgłego. Zobacz jakie udogodnienia niosą ze sobą nowe przepisy.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW