Miesiąc: lipiec 2012

Organizacje i szkoły tłumaczy w Polsce cz. II

część I artykułu Zgodnie z zasadą „do trzech razy sztuka”, trzecie podejście okazało się sukcesem. I tak, powstały we wrześniu 1980 Założycielski Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, dnia 29 stycznia 1981 roku otrzymał od prezydenta miasta stołecznego Warszawy formalne potwierdzenie utworzenia Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Organizacje i szkoły tłumaczy w Polsce cz. I

Powstanie w 1953 roku Międzynarodowej Federacji Tłumaczy, a także oficjalne uznanie przekładoznawstwa za nową dziedzinę nauki w roku 1976, tylko zaostrzyło apetyt polskich tłumaczy na powtórzenie podobnych dokonań, tym razem w obrębie naszego kraju.

Organizacje i szkoły tłumaczy na świecie II

część I artykułu Pierwsze „Propozycje wytycznych do programu kształcenia tłumaczy w szkołach wyższych” opublikowało w 1972 roku Stowarzyszenie Tłumaczy Amerykańskich „ATA”, a trzy lata później ich rodacy z Uniwersytetu w Arkansas ustanowili „Master of Fine Arts Degree in Translation”, czyli stopień magistra z tłumaczenia.

Organizacje i szkoły tłumaczy na świecie – I

Tłumaczenie, mimo swojego nieocenionego wkładu w rozwój cywilizacji, przez długi czas nie znajdowało poparcia społeczeństwa w swoich dążeniach do stania się samodzielną dyscypliną naukową. Powszechnie uważane za pomocniczą gałąź wiedzy, miało na szczęście swoich wybitnych przedstawicieli, którzy na całym świecie walczyli o zasłużone uznanie.

Rola tłumaczenia

Najlepszym sposobem na potwierdzenie danej tezy jest dostarczenie niezbitych argumentów. Jakie więc argumenty posłużyły tłumaczom na całym świecie do przekonania społeczeństwa o nieocenionej roli przekładu w rozwoju cywilizacji, a także rozwiązywaniu problemów dnia powszedniego? Co pozwoliło im na osiągnięcie upragnionego celu, czyli powstania zawodu tłumacza w najszerszym tego słowa znaczeniu?

Zawód tłumacza

Zawód tłumacza

Początki zawodu tłumacza oraz tłumaczenia sięgają najodleglejszych czasów, o czym świadczyć może zainteresowanie tym tematem Cycerona czy Horacego, żyjących w I w. p.n.e. . Od tamtego czasu tłumaczenie stało się nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji, jako narzędzie umożliwiające międzynarodową komunikację  na wielu płaszczyznach. Ogromna rola jaką tłumaczenie odgrywało i w dalszym ciągu odgrywa w życiu codziennym, …

Zawód tłumacza Read More »

Historia tłumaczenia w pigułce

Rok 1953 jest kluczową datą, w sięgającej już czasów starożytnych, historii zawodu tłumacza. Wtedy to w paryskiej Sorbonie, podczas I Kongresu Światowego, z inicjatywy Pierre’a-François Caillé, utworzona została Międzynarodowa Federacja Tłumaczy (Fédération Internationale des Traducteurs) z siedzibą w Paryżu, a następnie w Genewie powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych AIIC (Association Internationale des Interpretes de Conference).