Organizacje i szkoły tłumaczy na świecie II

Szkoły tłumaczy
Jakie są szkoły tłumaczy?

część I artykułu

Pierwsze „Propozycje wytycznych do programu kształcenia tłumaczy w szkołach wyższych” opublikowało w 1972 roku Stowarzyszenie Tłumaczy Amerykańskich „ATA”, a trzy lata później ich rodacy z Uniwersytetu w Arkansas ustanowili „Master of Fine Arts Degree in Translation”, czyli stopień magistra z tłumaczenia. Propozycja André Lefevere z roku 1976 o nadaniu nowo powstałej dziedzinie przekładoznawstwa lub teorii tłumaczenia nazwy „Translation Studies”, oraz zdefiniowaniu jej jako „zagadnienia związane z wykonywaniem i opisywaniem tłumaczenia”, zakończyła wieloletnie starania o pozyskanie przez tłumaczenie znaczącej pozycji w świecie nauki.

Za przysłowiową wisienkę na torcie można uznać szereg publikacji opisujących historię czy teorię przekładu, które systematycznie ukazywały się na całym świecie i umożliwiały coraz większej liczbie ludzi poznawanie tajników tej dziedziny. W okresie powojennym pojawiło się wiele dzieł naukowych, które do dzisiejszego dnia powinny stanowić obowiązkową lekturę dla tłumaczy. Wśród wielu tytułów warto wymienić chociażby „The Art of Translation” T.H. Savory’ego (1955),”Toward a Science of Translating” (1964) i „The Theory and Practice of Translation” (1969) Eugene A. Nida, „The Nature of Translation” (1970) Jamesa Holmesa, czy „Aspects of Language and Translation” (1975) George’a Steinera.

Opisania historii przekładoznawstwa na świecie podjęła się Susan Bassnett – McGuire w książce zatytułowanej „Translation Studies”. W Polsce podobne dzieło pod tytułem „Zagadnienia metalingwistyki” stworzył w 1983 roku Franciszek Grucza.

Niesłabnący wśród kolejnych pokoleń przyszłych tłumaczy (i nie tylko) popyt na te i podobne im dzieła jasno pokazuje, że zainteresowanie tłumaczeniem jest wciąż bardzo żywe.

Autorem artykułu jest Aleksandra Polińska – stażystka
Katalog stron