Organizacje i szkoły tłumaczy w Polsce cz. II

część I artykułu Zgodnie z zasadą „do trzech razy sztuka”, trzecie podejście okazało się sukcesem. I tak, powstały we wrześniu 1980 Założycielski Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, dnia 29 stycznia 1981 roku otrzymał od prezydenta miasta stołecznego Warszawy formalne potwierdzenie utworzenia Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.