Tłumaczenia liaision – cz.II

Tłumaczenia liaision, czym są
Co to są tłumaczenia liaision

Część I

Jest ona używana m.in. podczas rozpraw sądowych czy przesłuchań, gdzie wierne tłumaczenie zeznań, wyroków czy wszelkich decyzji stanowi kluczową kwestię, jak również podczas konferencji czy zebrań, w trakcie których grupa osób zaznajamiana jest z pewnym tematem poprzez prezentację. Istotnym jest wówczas, żeby widzowie na bieżąco rozumieli to, co widzą lub słyszą i żeby komunikacja pomiędzy obydwiema stronami przebiegała prawie tak, jakby bariera językowa nie istniała. Tłumaczenie liaison sprawdza się w tym świetnie.

Żeby uzmysłowić znaczenie i wygodę jaką gwarantuje opisywana forma tłumaczenia, spróbujmy obejrzeć film czy posłuchać jakiegoś przemówienia w języku obcym, którego nie znamy. Większość za pewne nie będzie mogła się doczekać momentu, w którym dowie się co znaczył ten fragment wypowiedzi, który wszystkich tak przeraził lub niezwykle rozbawił. Najlepiej jednak, kiedy taka informacja trafia do widza/słuchacza z niewielkim opóźnieniem, aby miał on czas powiązać treść z innymi aspektami danej sytuacji (zachowanie, reakcje mówcy). Podobnie jest w przypadku prezentacji, przemówienia, dyskusji czy każdej innej formy publicznego wystąpienia, podczas którego oprócz samej treści dużą rolę odgrywają również emocje.

Podsumowując, tłumaczenie liaison nie tylko pozwala tłumaczowi na dokonanie dokładnego i szczegółowego przekładu, ale również przekazanie odbiorcom treści w tak krótkim czasie, aby odbiorcy mogli na bieżąco kojarzyć ją z jej emocjonalną „otoczką”.

Autor artykułu: Aleksandra Polińska- stażystka