Egzamin na tłumacza przysięgłego cz. I

Warunkiem uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jest zaliczenie egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Osoba, która decyduje się na tę rolę, musi złożyć wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o ustalenie terminu egzaminu. Ustalany jest on przez Przewodniczącego Komisji, który zobowiązany jest do poinformowania kandydata o terminie a także miejscu egzaminu najpóźniej 3 tygodnie wcześniej.