Egzamin na tłumacza przysięgłego cz. I

Egzaminowanie na tłumacza
Egzamin na tłumacza przysięgłego

Warunkiem uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jest zaliczenie egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Osoba, która decyduje się na tę rolę, musi złożyć wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o ustalenie terminu egzaminu. Ustalany jest on przez Przewodniczącego Komisji, który zobowiązany jest do poinformowania kandydata o terminie a także miejscu egzaminu najpóźniej 3 tygodnie wcześniej.

Egzamin na tłumacza przysięgłego złożony jest  z dwóch części- pisemnej oraz, pod warunkiem zaliczenia pierwszej, ustnej. Aby zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym, należy wykazać się nie tylko dobrą praktyczną  znajomością języka obcego, ale również wiedzy specjalistycznej, przede wszystkich prawniczej i ekonomicznej. Niezbędne jest to do prawidłowego, wiernego przekładu różnego rodzaju oficjalnych pism, pochodzących z kraju właściwego dla danego języka. Tłumacz przysięgły zajmuje się przede wszystkich tłumaczeniem dokumentów urzędowych, sądowych i prawnych a także ustnym przekładem treści, przekazywanych podczas procesów czy przesłuchań.  Świadczy ponadto usługi dla osób prywatnych, np. w sytuacji, gdy do przeprowadzenia postępowania spadkowego niezbędne jest przetłumaczenie aktu zgonu. Osoby, które zamierzają podjąć studia bądź pracę za granicą, również potrzebują tłumaczenia uwierzytelnionego swoich świadectw i dyplomów, by były one honorowane w danym kraju.

Praca tłumacza przysięgłego związana jest z wyjątkową odpowiedzialnością, gdyż na podstawie jego przekładów bardzo często opierają się podejmowane czynności prawne. Jego rola jest podobna do tej, którą spełnia biegły sądowy- użycza swojej wiedzy i znajomości języka obcego instytucjom państwowym tj. policji czy prokuraturze. Zobowiązany jest przy tym do bezwarunkowego stawiania się w miejscu i o czasie, wyznaczonym przez te organy, w celu wypełnienia swojej powinności.

Czytaj dalej…