Jak wykonać tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe jest dokumentem urzędowym, zastosowanie powinno mieć zatem tylko w sytuacji, gdy mamy do czynienia z instytucjami państwowymi. Poświadczenia wymagają zatem wszelkiego rodzaju świadectwa, akty czy dokumenty sądowe.