Jak wykonać tłumaczenie przysięgłe?

tłumaczenia przysięgłe
Jak wykonać tłumaczenie?

Tłumaczenie przysięgłe jest dokumentem urzędowym, zastosowanie powinno mieć zatem tylko w sytuacji, gdy mamy do czynienia z instytucjami państwowymi. Poświadczenia wymagają zatem wszelkiego rodzaju świadectwa, akty czy dokumenty sądowe. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że aby wykonać tłumaczenie dokumentu, który ma zostać poświadczony przez tłumacza przysięgłego, nie trzeba mieć do tego specjalnych uprawnień. Może go wykonać każda osoba, która bardzo dobrze zna język obcy, na który ma zostać przełożony dany tekst oraz posiada wiedzę co do tego, jak wyglądać powinno prawidłowo przeprowadzone tłumaczenie przysięgłe. Zachowana musi być pewna forma, niepozwalająca na dokonywanie żadnych dopisek. Ponadto, tekst pisany musi być linijka pod linijką, a na jego końcu zawsze znajdować się mają tzw. ograniczniki.

Osoba, wykonująca przekład, wiedzieć musi, że konieczność translacji dotyczy nie tylko samego tekstu, ale również pieczątek, z których każda musi zostać szczegółowo opisana. Oczywiście sporządzone w ten sposób tłumaczenie nie ma wartości przekładu poświadczonego– nie możemy przedłożyć go w urzędzie ani w żadnej instytucji. Jest to jedynie sposób na obniżenie kosztów i skrócenie czasu realizacji procedury, która tłumaczowi przysięgłemu mogłaby zająć wiele dni czy tygodni.

Osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania translacji poświadczonych może potwierdzać zgodność wykonanych przekładów z oryginałem. Zatem, jeżeli zależy nam na czasie, po uprzednim wykonaniu tłumaczenia dokumentu na własną rękę, można udać się do tłumacza przysięgłego, który wprowadzi ewentualną korektę a następnie dokona uwierzytelnienia, podpisując się własnym nazwiskiem oraz przybijając pieczęć, którą otrzymał razem z uprawnieniami do wykonywania zawodu.