Miesiąc: wrzesień 2012

Zaprzysiężenie- 23.10.2012r.

Osoby, który przystąpiły do egzaminu na tłumacza przysięgłego, zostaną zaprzysiężone 23 października 2012 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wraz z nimi na uroczystości mogą pojawić się trzy osoby towarzyszące, mające możliwość fotograficznego uwiecznienia uroczystości.

Co zrobić, aby zostać tłumaczem przysięgłym?

W związku z kilkoma zmianami, jakie nastąpiły w ustawie o zawodzie tłumacza, wiele osób zastanawia się, kto i w jakim trybie może w końcu ubiegać się o otrzymanie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Pisaliśmy już o tym, jakie warunki musi spełniać kandydat na tłumacza oraz o tym, jak wygląda egzamin państwowy. Co jednakże należy …

Co zrobić, aby zostać tłumaczem przysięgłym? Read More »

Czym jest staż adaptacyjny?

Jak wiemy, tłumaczem przysięgłym, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, może zostać niemal każdy obywatel UE, EFTA oraz Szwajcarii. Jak jednak w praktyce wygląda umożliwienie tłumaczom,  którzy nabyli uprawnienia poza granicami Polski, wykonywanie swojego zawodu?