Uznaniowość tłumaczeń przysięgłych za granicą

tłumaczenia przysięgłe zza granicy
Gdzie wykonać tłumaczenie?

Wielu Klientów zgłasza się do biur tłumaczeń z zapytaniem, czy tłumaczenie przysięgłe dokumentu, który ma zostać przedstawiony w zagranicznym urzędzie, sporządzone w Polsce zostanie uznane. I odwrotnie- czy przekład sporządzony za granicą będzie respektowany przez instytucje w Polsce.

Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. W każdym bowiem państwie obowiązuje prawo krajowe, a żadna międzynarodowa konwencja nie obejmuje tego zagadnienia. Wobec powyższego, każdy kraj posiada własną regulację w tym zakresie, kierując się interesem jego obywateli, w tym również tłumaczy przysięgłych.

Ciekawym przykładem są Niemcy- kraj, składający się z 16 landów, z których każdy ma szerokie kompetencje w kwestii tworzenia prawa. Należy zatem pamiętać o tym, że przyjęcie dokumentu, przetłumaczonego w Polsce np. w Hamburgu, nie musi oznaczać takie samej procedury  w Sachsen czy Berlinie. Co więcej, kwestia uznaniowości przekładu niejednokrotnie zależy od danego urzędnika. Dla jednego nie będzie miało znaczenia kto wykonał tłumaczenie, natomiast inny takiego poświadczenia nie przyjmie. Taka sytuacja często miewa miejsce w przypadku składania dokumentów do USC. W Polsce natomiast przekład tych świadectw, dokonany w Niemczech zazwyczaj zostaje uznany.

Warto również pamiętać o zasadzie uznaniowości przez apostille. Jest to poświadczenie, które pozwala na respektowanie dokumentów sporządzonych na terenie danego kraju, w każdym państwie, które podpisało konwencję. Jeżeli za jego pomocą dokonamy poświadczenia, wówczas tłumaczenie przysięgłe, sporządzone w Polsce powinno być respektowane w kraju, które ratyfikowało konwencję haską, znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z 1961 r.

W większości państw organem właściwym do wydania apostille jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Podobnie jest w Polsce- w celu otrzymania tego rodzaju poświadczenia do tłumaczenia przysięgłego, należy udać się do Działu Legalizacji w MSZ.

Ogólnie mówiąc, przed przedłożeniem jakiegokolwiek dokumentu w urzędzie, najlepiej upewnić się w ambasadzie danego państwa, jakie są zasady postępowania w danym przypadku.