Co zrobić, aby zostać tłumaczem przysięgłym?

Tłumacz przysięgły- jak do tego dojść
Sposób na tłumacza przysięgłego

W związku z kilkoma zmianami, jakie nastąpiły w ustawie o zawodzie tłumacza, wiele osób zastanawia się, kto i w jakim trybie może w końcu ubiegać się o otrzymanie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Pisaliśmy już o tym, jakie warunki musi spełniać kandydat na tłumacza oraz o tym, jak wygląda egzamin państwowy. Co jednakże należy uczynić, by móc przystąpić do testu?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o ustalenie terminu egzaminu, dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  (zakładka  rejestry i ewidencje – tłumacze przysięgli – formularze). Do wniosku nie należy dołączać żadnych dokumentów (np. dyplomów)- będą one kompletowane dopiero przed zaprzysiężeniem.

Termin ustalany jest w zależności od ilości napływających wniosków, dlatego też trudno przewidzieć, jak długo oczekiwać się będzie na jego wyznaczenie. W przypadku języków rzadkich, egzotycznych, które nie cieszą się dużym zainteresowaniem, egzaminy odbywają się przeważnie raz w roku. Jeżeli natomiast liczba chętnych do uzyskania uprawień tłumacza przysięgłego jest duża, jak to bywa np. w przypadku języka angielskiego, egzamin może odbyć się dwa razy w roku. Jest jedna zasada- termin musi zostać wyznaczony nie później niż 12 miesięcy od złożenia wniosku o jego ustalenie.

W wypadku, gdy kandydat nie stawi się w wyznaczonym dniu, termin ten przepada, nie ma możliwości jego przesunięcia. Jeżeli w przyszłości ponownie będzie chciał starać się o uzyskanie uprawnień , konieczne będzie złożenie nowego wniosku.

Kolejnym krokiem jest wniesienie obowiązkowej opłaty egzaminacyjnej w wysokości 800 zł.   Musi ona zostać uiszczona do 7 dni po otrzymaniu informacji, dotyczącej ustalenia terminu egzaminu. W przypadku niestawienia się kandydata na tłumacza na egzaminie, nie musi on ponosić kolejnej opłaty jeżeli będzie składał kolejny wniosek.

Potem pozostaje już tylko dobrze przygotować się do egzaminu:)

Biuro tłumaczeń Warszawa