Zaprzysiężenie- 23.10.2012r.

Tłumaczenia przysięgłe
Ostatnie zaprzysiężenie na tłumacza przysięgłego

Osoby, który przystąpiły do egzaminu na tłumacza przysięgłego, zostaną zaprzysiężone 23 października 2012 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wraz z nimi na uroczystości mogą pojawić się trzy osoby towarzyszące, mające możliwość fotograficznego uwiecznienia uroczystości.Przyszli tłumacze przysięgli powinni być na miejscu ok. godzinę wcześniej- mniej więcej tyle trzeba będzie czekać na otrzymanie przepustki.

Przed samą uroczystością następuję weryfikacja poprawności danych osobowych kandydatów. Następnie, pracownik Ministerstwa czyta słowa roty, które powtarzane są przez nowopowołanych tłumaczy. Ostatnim etapem jest odbiór zaświadczenia z rąk Ministra, bądź Wiceministra.

Przypominamy, że wszystkie osoby muszą pamiętać o zabraniu z sobą:

– formularza „dane potrzebne do dokonania wpisu …”, „wniosku o wydania zaświadczenia …” oraz „wniosku o wyrobienie pieczęci …”, dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości,

– poświadczonej przez notariusza kopii dowodu osobistego,

– odpisu dyplomu szkoły wyższej (studia magisterskie),

– zaświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych,

– aktualnego zaświadczenie o niekaralności,

– kopii potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Wszystkie osoby towarzyszące również powinny zabrać ze sobą dokument, potwierdzający ich tożsamość- w przeciwnym razie nie zostaną wpuszczone do budynku.

tłumaczenia