Miesiąc: październik 2012

Repertorium i pieczęć

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, każdy tłumacz zobowiązany jest do prowadzenia rejestru swojej działalności zawodowej. Dokonuje tego w specjalnie do tego celu przeznaczonym notatniku, nazywanym repertorium.