Tłumacz przysięgły

Czy tłumacz przysięgły ma prawo do wcześniejszego wglądu w akta sprawy?

Tłumacz przysięgły ma prawo do wglądu
Co może tłumacz?

Czy tłumacz przysięgły ma prawo do wcześniejszego wglądu w akta sprawy? Przecież zawód tłumacza przysięgłego został powołany do wykonywania tłumaczeń podczas przesłuchań, postępowań sądowych itd. Tłumacze realizują również przekłady dla organów ścigania różnego rodzaju tłumaczenia pisemne.

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego ma on obowiązek sprawować swą funkcję w sposób odpowiedzialny, bezstronny i dokładny. W tym celu powinien dołożyć wszelkich starań, by jakość dokonywanego przekładu była jak najwyższa. Zresztą nie tylko tłumacz przysięgły- każdy tłumacz przed realizacją przekładu ustnego przygotowuje się w odpowiedni sposób, prosząc o udostępnienie mu materiałów oraz udzielenie informacji, dotyczącej podnoszonego tematu.

Tłumacze przysięgli, którzy otrzymali powołanie do dokonania tłumaczenia dla sądu, prokuratury czy policji, zwracają się zazwyczaj z prośbą o udostępnienie im wglądu do akt sprawy. W zdecydowanej większości przypadków nie ma problemu z wyrażeniem zgody, jednakże znamy przypadki, gdy sąd (bez uzasadnienia!) odrzucił taki wniosek. Taka sytuacja jest szczególnie stresująca dla tłumaczy, którzy otrzymali takie powołanie po raz pierwszy.

Co powinien zrobić tłumacz przysięgły w obliczu takiej sytuacji? Powołując się na zapis art. 14 pkt  1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, który stanowi, że   tłumacz przysięgły jest obowiązany do wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, może odmówić udziału w sprawie z powodu braku możliwości spełnienia powyższego warunku. Należy to zrobić oczywiście w formie pisemnej.

Prawnicy często pytają, dlaczego tłumacz przysięgły ma mieć dostęp do akt sprawy? Powinien przecież znać język, w którym się specjalizuje.  Są jednak sprawy, wymagające znajomości specjalistycznego języka . Nawet native speaker może nie znać niektórych pojęć i stosowanych terminów.  Tłumacz nie prosi o wgląd z ciekawości, a z chęci  jak najrzetelniejszego przygotowania się do roli.  To sędziemu przede wszystkim powinno zależeć na tym, by tłumacze przysięgli jak najsprawniej i bez zająknięcia wykonywali tłumaczenia ustne.

Blog tłumacza przysięgłego
Czy tłumacz przysięgły ma prawo do wcześniejszego wglądu w akta sprawy?
Tytuł
Czy tłumacz przysięgły ma prawo do wcześniejszego wglądu w akta sprawy?
Opis
Czy tłumacz przysięgły ma prawo do wcześniejszego wglądu w akta sprawy? Przecież zawód tłumacza przysięgłego został powołany do wykonywania tłumaczeń podczas przesłuchań, postępowań sądowych itd. Tłumacze realizują również przekłady dla organów ścigania różnego rodzaju tłumaczenia pisemne.
Autor
Korekta
MIW