Dokumenty, potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem cz. I

Nieustanny postęp technologiczny i globalizm spowodowały stale rosnącą liczbę związków małżeńskich, zawieranych pomiędzy osobami różnych narodowości. Wiąże się to oczywiście z koniecznością załatwienia wielu spraw urzędowych i ogromnym zamieszaniem biurokratycznym.