Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa z obcokrajowcem cz. II

W przypadku ślubu konkordatowego, potrzebny będzie dodatkowo akt chrztu, komunii oraz bierzmowania, a także dokument, poświadczający odbycie nauk przedmałżeńskich i wizytę w poradni rodzinnej.