Wprowadzanie zmian podczas dokonywania przekładu

Zmiany w przekładach
Nowości, zmiany...

W związku z cyklicznie pojawiającym się pytaniem klientów o możliwość wprowadzenia zmian w dokumencie podczas dokonywania przekładu, pozwolimy sobie obalić wszelkie wątpliwości. Tłumacz przysięgły nie ma prawa ingerencji w treść  przekładanego dokumentu. Może przetłumaczyć jedynie informacje, które zawarte są w oryginale. Nie ma zatem możliwości zmiany np. nazwiska, które w oryginale zostało źle zapisane, daty, by np. dokument dłużej był aktualny lub adresu, który jest już nieaktualny. Przekład poświadczony wykonany zostaje w taki sposób, by jego wiarygodność nie budziła najmniejszych wątpliwości i by nikt nie podważył jego wartości. Treść obydwu dokumentów musi być w 100 procentach tożsama!

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego, włoskiego czy jakiegokolwiek innego, nie może również wykonywać skrótów dokumentu. Chodzi o sytuację, w której klient zgłasza się do biura tłumaczeń z prośbą, by tłumacz nie przekładał całości kilkudziesięciostronicowego dokumentu, a skrótowo go opisał i następnie poświadczył. Jedyne, co może wówczas zaproponować, to rzetelne przetłumaczenie części aktu, na której klientowi zależy, omijając np. niektóre strony. Istnieje zatem możliwość skrócenia tłumaczonej treści, jednakże bez wprowadzania zmian w informacjach, których dostarcza oryginał.