ZWROT KOSZTÓW DLA TŁUMACZY- nowelizacja przepisów

Tłumaczenia koszty tłumaczenia
Nowelizacja przepisów dot. zwrotu kosztów

5 listopada weszła w życie ustawa z dnia 31 sierpnia, wprowadzająca zmiany w kodeksie postępowania karnego oraz innych ustaw. Uwzględniono w niej korzystne postanowienia, dotyczące zwrotów kosztów, poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz organów państwowych.

Zgodnie z tą ustawą, tłumaczowi przysługuje zwrot kosztów podróży (paliwa, biletu, noclegu, utrzymania w miejscu przeprowadzania tłumaczenia), które zobowiązany jest udokumentować. Również w przypadku nieskorzystania z usług tłumacza, z przyczyn niezależnych o niego, należy zwrócić mu utracony zarobek, który mógłby osiągnąć podejmując się w tym czasie innych zleceń.

Tłumacz przysięgły języka włoskiego (i każdego innego), ubiegający się o zwrot kosztów, składa wniosek w terminie trzech dni od daty zakończenia realizacji zlecenia na rzecz sądu lub innego organu.