Tłumaczenia w systemie relay

Tłumaczenia i relay
Tłumaczenia w systemie relay

Tłumaczenia w systemie relay, polegające na wykorzystaniu języka pośredniego, wykorzystywane są zazwyczaj podczas dużych, wielonarodowych konferencji. Zastosowanie mają wówczas, gdy nie ma możliwości zapewnienia tłumacza w danej kombinacji językowej, np. brak jest tłumacza, który przekładałby bezpośrednio z języka arabskiego na norweski. Wówczas jeden tłumacz wykonuje przekład z języka arabskiego na np. polski, a kolega z kabiny obok przekłada, traktowaną jako komunikat wyjściowy, wersję polską na norweski. Krótko mówiąc, technika ta polega na tłumaczenia za pośrednictwem trzeciego języka.

Ten rodzaj przekładu ma dwie największe wady– po pierwsze istnieje tutaj większe ryzyko pomyłki oraz wykonania nierzetelnego przekładu. Jeżeli pierwszy tłumacz tłumaczy ok. 90 % wypowiedzi autora np. prezentacji, drugi tłumacz z kolei 90 % przekładu kolegi, jego przekład jest znacznie uboższy i może niekiedy tracić sens.

Ponadto, wyczuwalna jest znaczna różnica czasowa pomiędzy wypowiedzą, a odbiorem tłumaczenia przez uczestników. Szczególnie kłopotliwe jest to podczas np. prezentacji multimedialnej, na której przemawiający coś pokazuje. Zanim wszyscy uczestnicy otrzymają komunikat, prezentacja zdąży przesunąć się już o jeden lub kilka slajdów.

Pomimo tych niemałych niedogodności, tłumaczenia ustne w tym systemie jest i będzie wykorzystywane, ponieważ często zdarza się, że nie ma możliwości zapewnienia tłumaczy we wszystkich kombinacjach.