Czym są tłumaczenia specjalistczne? cz. II

tłumacz książek specjalistyczne
Tłumaczenia specjalistyczne

W przypadku tłumaczeń medycznych, idealnym wyjściem byłoby zlecenie wykonania tłumaczenia lekarzowi, który dodatkowo doskonale zna dany język obcy. Niestety, lekarze raczej nie mają czasu na podejmowanie się takich zobowiązań, wobec tego pozostaje jedynie stałe dokształcani się tłumaczy medycznych. Wszyscy wiemy, jak trudne są studia na tym kierunku, zatem nie powinny nikogo dziwić wysokie ceny za tego rodzaju przekłady. Do najczęściej tłumaczonych tekstów medycznych należą: opisy leków oraz dokumentacja medyczna przebiegu choroby (tłumaczenie może być potrzebne np. gdy planowane jest przeprowadzenie operacji w inny kraju).

W przypadku tego typu dokumentów niejednokrotnie stosuje się wyższą stawkę z powodu pisma odręcznego. Wszyscy wiemy, jak nieczytelne potrafią być tego rodzaju pisma. Tłumacz musi zatem znacznie więcej czasu spędzić nad rozszyfrowaniem treści, by zapewnić rzetelny przekład i by nie wprowadzać nikogo w błąd.

Tłumaczenia specjalistyczne techniczne dotyczą takich dziedzin jak np. kolejnictwo, drogownictwo, budownictwo czy energetyka. Wymagają nie tylko doskonałej znajomości danego języka, ale często wiedzy z danej dziedziny. Tego typu przekłady wykonywane są przez biuro tłumaczeń MIW z największą pieczołowitością. Zajmują się nimi wyłącznie osoby, które miały do czynienia w swej karierze zawodowej z daną branżą. Umożliwia to dostarczenie przekładu, który zagwarantuje 100 %-ową zgodność z tekstem oryginalnym. Najczęściej tłumaczone są instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, a także strony internetowe firm z przedstawionych branż. Umieszczone są na nich zwykle informacje, dotyczące produkowanych materiałów.