Ocena poprawności prowadzenia repertorium

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej (przy Ministerstwie Sprawiedliwości), w porozumieniu z organizacjami tłumaczy przysięgłych, wydała akt ”Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności TP”.