Ocena poprawności prowadzenia repertorium

Tłumacz a repertorium
Poprawność prowadzenia repertorium

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej (przy Ministerstwie Sprawiedliwości), w porozumieniu z organizacjami tłumaczy przysięgłych, wydała akt ”Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności TP”.

W dokumencie tym stwierdzono, że istnieje potrzeba wprowadzenia jednolitych zasad oceny poprawności prowadzenia repertorium. Wynika ona z przeprowadzanych postępowań w sprawie odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych i rozbieżności, jakie Komisja wykryła podczas kontroli. Prowadzi do nich właśnie brak jasno określonych ustawowo kryteriów oceny prawidłowości prowadzenie repertorium.

Wprowadzenie takich zasad ma ułatwić kontrolę oraz umożliwić ujednolicenie kryteriów oceny. Pomaga to także tłumaczom w utrzymaniu ładu, mają jasność co do tego, jak ma wyglądać rejestr.

Przyjęte zasady dotyczą m. in. sposobu zapisu dat (przyjęcia i zwrotu zlecenia), opisu tłumaczonego dokumentu, wskazania rodzaju wykonanej czynności, opisu tłumaczenia ustnego, wpisu, dotyczącego pobranego wynagrodzenia, a także informacji o przyczynach odmowy realizacji zlecenia na rzecz organów rządowych. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się na stronie TEPIS-u.