Typy przekładów pisemnych

tłumaczenia pisemne
Typu tłumaczeń pisemnych

Wprawdzie fundamentalne zasady wykonywania tłumaczeń obowiązują w stosunku do wszystkich typów, niemniej możemy wyszczególnić różne rodzaje przekładów, uwzględniając dziedziny specjalizacji i tematykę tekstów. Każda dziedzina to odrębne trudności i wyzwania. W inny sposób będziemy tłumaczyć instrukcję obsługi, w inny poematy. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze typy tekstów.

Pierwszym rodzajem są przekłady tekstów religijnych, które odegrały istotną rolę w historii, przyczyniając się do rozwoju komunikacji. Stanowiły kontakt pomiędzy różnymi kulturami, stanowiły ważny kanał komunikacji. Dokonując tłumaczenia przedstawicieli odrębnych kultur dopasowywali niejako tekst do swojej kultury, np. buddyjscy mnisi, dokonując przekładu sutr indyjskich,  podkreślali synowskie uczucia. Chrześcijańscy misjonarze natomiast opracowali wiele kodyfikacji języków plemion, by ich przedstawiciele mogli zrozumieć np. Biblię.

Za jedno z najwcześniejszych osiągnięć tłumaczeniowych w śródziemnomorskiej cywilizacji uważa się translację hebrajskiej Biblii na grekę (III w. p.n.e.). Została ona przełożona przez 70- ciu tłumaczy, z których każdy pracował w osobnej celi. Według podań, wszystkie sporządzone tłumaczenia były identyczne.

Biblia przekładana była na wiele języków, co miało ogromny wpływ na rozwój edukacji. W okresie Reformy Protestanckiej znacznie wzrosła liczba ludzi, pragnąć samodzielnie analizować Pismo Święte. Spowodowało to podniesienie poziomu oświaty, coraz więcej osób umiało czytać i pisać (dotyczyło to głównie krajów protestanckich). Doskonałym przykładem tego, jak wielki wpływ na kulturę, religię i rozwój tych państwa miały przekłady Biblii są Biblia Marcina Lutra i Biblia Króla Jakuba, które stanowiły źródło inspiracji dla wielu dzieł literatury i muzyki.