Jakie wynagrodzenie przysługuje tłumaczom przysięgłym za wykonywanie tłumaczeń ustnych dla sądów?

Tłumacz a stawki za tłumaczenie dla sądu
Ceny za tłumaczenia dla sądu

Tłumaczom przysięgłym, realizującym tłumaczenia ustne dla policji, sądów, prokuratur i innych organów administracji publicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości przysługuje wynagrodzenie w wysokości 130% stawki tłumaczenia pisemnego.

Niemniej jednak bardzo często zdarzają się sytuacje, gdy tłumacze (szczególnie ci, którzy sporadycznie przeprowadzają tego typu projekty) nie wiedzą czy rachunek powinien uwzględniać stawkę za tłumaczenie z języka obcego, czy na język obcy. Rzadko bowiem, a właściwie nigdy, nie zdarzają się tłumaczenia ustne, podczas których przekład następuje tylko w jednym kierunku.

Jak wówczas należy postąpić? Każdorazowo należy zastosować stawkę wyższą, czyli użytkowaną w przypadku tłumaczenia z języka polskiego na obcy. Takie stanowisko potwierdza wydana przez Departament Legislacyjno-Prawny MS (obecnie Dep. Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej) opinia, w której przyjęto właśnie taką zasadę.

Podobnego zdania jest też Ministerstwo Sprawiedliwości, które w odpowiedzi na pismo urzędnika, zgłaszającego się z prośbą o zinterpretowanie niesprecyzowanych przepisów ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego i rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, opowiedziało się za takim rozwiązaniem. Za takim postępowaniem przemawia fakt, że tłumacz przysięgły zwykle wzywany jest w sytuacjach, gdy potrzebne jest przede wszystkim dokonywanie przekładu na język obcy.

Zatem w przypadku, gdy tłumacz przysięgły miałby wątpliwość co do tego, jaki rachunek wystawić, bądź jego roszczenia nie zostaną uwzględnione przez organ, dla którego realizował zlecenie, może powołać się na powyższe pismo Ministra Sprawiedliwości, które jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.