„Fałszywi przyjaciele”

tłumaczeniaOsoby, uczące się obcego języka, bardzo często popełniają jeden błąd- błędnie stosują wyraz, brzmiący podobnie jak w rodzimym języku.

Słowa, które brzmią podobnie w różnych językach, ale mające odmienne znaczenie, nazywa się często „fałszywymi przyjaciółmi”. Są one zresztą problemem nie tylko dla uczących się i lektorów czy nauczycieli. Bardzo często są pułapką także dla tłumaczy, którzy niekiedy automatycznie kojarzą dane słowo z polskim. Zdają się być łatwe i oczywiste, a tymczasem ich niewłaściwe zastosowanie i błędne tłumaczenia mogą mieć zaskakujące skutki.

Poniżej zamieszczamy tabelkę, w której zaprezentowano najczęściej spotykane błędy.

Wyraz w języku polskimPodobne słowo w języku angielskimZnaczenie
aktualnyactualrzeczywisty
audycjaauditionpróba, przesłuchanie
audytoriumauditoriumsala wykładowa, miejsce zebrań publicznych
ewentualnieeventuallyw końcu
demoralizowaćdemoralisezniechęcać
ewidencjaevidencedowód
fizykphysicianlekarz
klozetclosetszafa ścienna
konfekcjaconfectionwyrób cukierniczy
konkurencjaconcurrencewspółpraca, zgodność
konsekwentnyconsequentwynikający
kreaturacreaturestworzenie, istota żywa
lekturalecturewykład
mizeriamiserynieszczęście
ordynarnyordinaryzwyczajny
patetycznypatheticżałosny
paragonparagonideał, archetyp
pensjapensionemerytura
rentarentwynajem

I kilka przykładów z innych języków:

włoski:

la panna – śmietana

la rana –żaba

il tempo –czas lub pogoda

la droga –narkotyki

la colazione – śniadanie

chorwacki:

godina- rok

rok- termin

jutro- rano

rano- wcześnie

Jak widać, naprawdę łatwo pomylić się w sytuacji, gdy posiadamy znajomość danego języka, a co dopiero, gdy właśnie rozpoczynamy naszą przygodę z językiem obcym.