„Fałszywi przyjaciele”

tłumaczeniaOsoby, uczące się obcego języka, bardzo często popełniają jeden błąd- błędnie stosują wyraz, brzmiący podobnie jak w rodzimym języku.

Słowa, które brzmią podobnie w różnych językach, ale mające odmienne znaczenie, nazywa się często „fałszywymi przyjaciółmi”. Są one zresztą problemem nie tylko dla uczących się i lektorów czy nauczycieli. Bardzo często są pułapką także dla tłumaczy, którzy niekiedy automatycznie kojarzą dane słowo z polskim. Zdają się być łatwe i oczywiste, a tymczasem ich niewłaściwe zastosowanie i błędne tłumaczenia mogą mieć zaskakujące skutki.

Poniżej zamieszczamy tabelkę, w której zaprezentowano najczęściej spotykane błędy.

Wyraz w języku polskim Podobne słowo w języku angielskim Znaczenie
aktualny actual rzeczywisty
audycja audition próba, przesłuchanie
audytorium auditorium sala wykładowa, miejsce zebrań publicznych
ewentualnie eventually w końcu
demoralizować demoralise zniechęcać
ewidencja evidence dowód
fizyk physician lekarz
klozet closet szafa ścienna
konfekcja confection wyrób cukierniczy
konkurencja concurrence współpraca, zgodność
konsekwentny consequent wynikający
kreatura creature stworzenie, istota żywa
lektura lecture wykład
mizeria misery nieszczęście
ordynarny ordinary zwyczajny
patetyczny pathetic żałosny
paragon paragon ideał, archetyp
pensja pension emerytura
renta rent wynajem

I kilka przykładów z innych języków:

włoski:

la panna – śmietana

la rana –żaba

il tempo –czas lub pogoda

la droga –narkotyki

la colazione – śniadanie

chorwacki:

godina- rok

rok- termin

jutro- rano

rano- wcześnie

Jak widać, naprawdę łatwo pomylić się w sytuacji, gdy posiadamy znajomość danego języka, a co dopiero, gdy właśnie rozpoczynamy naszą przygodę z językiem obcym.