Dobra informacja dla przygotowujących się do zawodu tłumacza przysięgłego

egzamin na tłumacza przysięgłegoNiska zdawalność, bądź co bądź niełatwych egzaminów na tłumaczy przysięgłych, wywołała potrzebę stworzenia odpowiedniego systemu edukacyjnego. Kandydaci na tłumaczy przysięgłych już od dawna dziwili się, że nie powstają odpowiednie kursy.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie i konieczność dokształcenia przyszłych tłumaczy, w Rybniku powstało (w porozumieniu i przy współpracy z członkami PKE)  studium tłumaczy przysięgłych. Kończy się on, podobnie jak egzamin na tłumacza przysięgłego, sprawdzianem pisemnym i ustnym. Co więcej, prowadzą go członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Cały kurs trwa 256 godzin, co daje możliwość rzetelnego przygotowania do egzaminu. Odbywa się w trybie dziennym i zaocznym. Niestety, na razie program obejmuje tylko język angielski i niemiecki.

Kto może starać się o przyjęcie na kurs? Osoby, posiadające dyplom wyższej uczelni (I lub II stopnia), a także studenci filologii angielskiej (3- go roku).

Studium ma za zadanie przygotować kursantów do zawodu tłumacza przysięgłego. Jego program obejmuje między innymi zapoznanie uczestników z terminologią ekonomiczną i prawniczą, co ma ogromne znaczenie w tym zawodzie. Ponadto, istnieje możliwość otrzymania od organizatora rekomendacji, w sytuacji, gdy uczestnik ubiega się o staż.

Dokumenty, które należy złożyć, ubiegając się o przyjęcie na kurs to: podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (lub zaświadczenie o bysiu studentem III roku filologii, bądź innego kierunku z wykładowym językiem angielskim lub niemieckim), 3 zdjęcia, umowa i załącznik do niej, ksero dowodu osobistego. W przypadku osób, które ukończyły studia za granicą, konieczne jest także dostarczenie tłumaczenia uwierzytelnionego dyplomu.