Jak studenci uczą się tłumaczyć w sposób a vista? cz. II

Tłumaczenia ustne avista
Jak uczyć się tłumaczyć avista?

Wszystkie ćwiczenia, opisane w części pierwszej mają za zadanie przygotować studentów do realizowania spójnego, poprawnego i płynnego przekładu. Niemniej jednak, teksty, które tłumacze otrzymują do translacji niestety nie zawsze są poprawne, gramatyczne i do końca czytelne.

Dlatego też istotne jest, by zaznajamiać studentów z różnorodnymi tekstami, w tym pisanymi odręcznie, czy też stworzonymi przez obcokrajowców, nieznających zasad gramatyki i interpunkcji. Wiele dokumentów, które będą tłumaczone z sposób a vista, będzie zawierać różnego rodzaju wykresy, tabele itd. Studenci powinny być zatem przygotowani do konieczności ich zreferowania i odpowiedniego interpretowania.
Nauczanie powinno obejmować ponadto tłumaczenia specjalistyczne: ekonomiczne, prawnicze, handlowe, techniczne i polityczne o różnym poziomie trudności.

Poza tym, dużą rolę powinno się przykładać do uświadomienia przyszłym tłumaczom, że mogą w swojej karierze spotkać się z różnymi sytuacjami, których nie da się przewidzieć i na nie przygotować. Dlatego też należy rozwijać umiejętność panowania nad stresem, który jest nieodłącznym elementem tego fachu.