Jak działa biuro tłumaczeń?

Jak działa biuro tłumaczeń
Działanie biura tłumaczeń 😉

Biuro tłumaczeń, jak łatwo się domyślić, świadczy usługę, związaną z przekładami. Niejednokrotnie obok sporządzania translacji, oferuje także np. korektę, skład DTP czy też konsultację językową.

Wśród standardowych usług, świadczonych przez biuro tłumaczeń znajdziemy: tłumaczenia pisemne- zwykłe (np. stron internetowych, artykułów, tekstów marketingowych, czy też umów międzynarodowych), przekłady ustne (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne), a także uwierzytelnione, sporządzane przez tłumaczy przysięgłych.

W większości przypadków bt zajmują się przekładami tekstów nieliterackich (użytkowych). Ponadto, często specjalizują się w danej dziedzinie, tłumacząc np. teksty medyczne, techniczne, marketingowe czy prawnicze.

Dużą część klientów biur stanowią korporacje, potrzebujące kompleksowej obsługi tłumaczeniowej. Każda firma, przed oddaniem sporządzonego tłumaczenia klientowi, powinna przeprowadzać kontrolę jakości.

W jaki sposób realizowane są projekty? W dzisiejszym świecie, większość spraw załatwia się drogą elektroniczną. Klienci przesyłają zapytanie, pracownik udziela informacji, dotyczącej kosztu tłumaczenia. Jest on uzależniony od ilości stron przeliczeniowych, które biuro ustala indywidualnie. Zwykle jest to 1800 znaków ze spacjami. tłumacze coraz częściej wykorzystują narzędzia typu CT, które mają na celu ułatwienie pracy i skrócenie czasu wykonywania tłumaczeń.

Przyjmując różnorodne zlecenia, bt musi dysponować odpowiednim zapleczem komputerowym, by móc odczytywać pliki różnego formatu.

Przygotowane tłumaczenie zostanie odesłane pod wskazany przez klienta adres mailowy. Tłumaczenia uwierzytelnione muszę być sporządzone w formie papierowej, toteż konieczny jest odbiór osobisty lub wysyłka pocztowa.