Tłumaczenia poświadczone- język estoński

Tłumaczenia j. estoński
Tłumaczenie z języka estońskiego

W związku z pojawiającymi się czasem zapytaniami o możliwość wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego z języka estońskiego, uprzejmie informujemy, że w Polsce nie funkcjonuje urząd tłumacza przysięgłego tego języka. Polska i Estonia zawarły porozumienie o wzajemnym uznawaniu dokumentów. Na jego mocy, tłumaczenia przysięgłe może wykonywać osoba, nieposiadająca uprawnień tłumacza przysięgłego.

Przekład, wraz ze stosownym oświadczaniem tłumaczącego, można dostarczyć do notariusza. W jego obecności składa się podpis pod dokumentem. Tak sporządzone tłumaczenie jest respektowane przez każdy urząd.

Listę osób, uprawnionych do sporządzenia takich przekładów posiada Ambasada Estonii, w której można zaczerpnąć więcej informacji.

Ambasada Estonii w Polsce

ul. Karwińska 1
02-639 Warszawa
tel. (22) 88 11 810- 811
e-mail: [email protected]