Specjalizacja tłumaczeniowa– pierwszy etap na drodze do zawodu tłumacza

Studia filologiczne
Specjalizacja tłumaczeniowa

Bardzo wiele osób rozważających możliwość pracy w charakterze profesjonalnego tłumacza, decyduje się na rozpoczęcie studiów filologicznych. W programie takich studiów przewidziane są dwie specjalizacje: pedagogiczna i tłumaczeniowa. Dzięki temu już podczas studiów możliwe jest zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu tłumaczeń specjalistycznych.

Wyboru specjalizacji studenci dokonują zazwyczaj na studiach II stopnia.  Program specjalizacji obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Studenci uczą się teorii na temat przekładów, zdobywają podstawową wiedzę o etyce pracy tłumacza i o wymaganiach, które są mu stawiane. Mają również szansę zaznajomienia się z podstawową terminologią z różnych dziedzin i technikami przekładowymi.

Dzięki temu, że studenci podczas studiów zapoznają się z zagadnieniami związanymi z przekładem czy specyfiką pracy nad tłumaczeniem, mogą zdecydować, czy praca w charakterze tłumacza to zajęcie, któremu chcą się poświęcić w przyszłości. Takiej możliwości zwykle nie mają ci, którzy nie ukończyli kierunku filologicznego, a korzystają np. z oferty studiów podyplomowych dla kandydatów na tłumaczy specjalistycznych. Studia podyplomowe to jednak kosztowna inwestycja, dlatego jeszcze przed ich podjęciem warto zweryfikować, czy wyobrażenie na temat pracy tłumacza odpowiada realiom. Taką szansę daje specjalizacja tłumaczeniowa.

Studenci, który podczas studiów decydują się na wybór kształcenia w zakresie translatologii, cenią sobie zwłaszcza możliwość pracy nad tłumaczeniami z prawa, medycyny, ekonomii czy literatury. Dzięki temu łatwiej podjąć im decyzję o tym, w której dziedzinie chcieliby się specjalizować w przyszłości. Tłumaczenie tekstów medycznych wymaga innej wiedzy niż np. przekład literacki lub tłumaczenie tekstów technicznych. Specjalizacja tłumaczeniowa daje więc szansę na to, by już podczas studiów sprecyzować swoje plany.

Według studentów ważne jest także to, że podczas zajęć ze specjalizacji uzupełniana jest wiedza, którą zdobyli w czasie nauki podczas studiów I stopnia. Uczą się m.in. tego, jak wiedzę o historii czy kulturze danego kraju wykorzystać w pracy nad tekstem, którego przekład mają opracować.

Zgodnie z założeniem każdy absolwent specjalizacji tłumaczeniowej jest przygotowany do samodzielnej pracy w charakterze tłumacza tekstów specjalistycznych. Wśród absolwentów filologii przeważają jednak opinie, że ukończenie specjalizacji nie pozwala zdobyć wystarczających kwalifikacji do pracy w zawodzie. Jednak – chociaż studia nastawione są przede wszystkim na zagadnienia teoretyczne – dają także namiastkę tego, jak wygląda praktyka zawodowa tłumacza.

Specjalizacja tłumaczeniowa pozwala na odpowiednie ukierunkowanie, daje podstawy, niezbędna wiedzę. Powinna być jednak przede wszystkim traktowana jako początkowy etap kształcenia w zakresie przekładu. Każdy, kto chce pracować w zawodzie tłumacza, musi mieć świadomość, że zawód ten wymaga ciągłego doszkalania, zdobywania wiedzy i rozwoju, a obok tego również długoletniej praktyki.  Obrona tytułu magistra i ukończenie specjalizacji nie pozwala w pełni sprostać zadaniom stawianym przed tłumaczami. Sukces zależy w znacznej mierze od własnej pracy. Warto jednak pokierować swoją edukacją tak, aby jak najwcześniej zdobywać umiejętności, które przydadzą się w zawodzie tłumacza.

Blog tłumacza przysięgłego
Specjalizacja tłumaczeniowa– pierwszy etap na drodze do zawodu tłumacza
Tytuł
Specjalizacja tłumaczeniowa– pierwszy etap na drodze do zawodu tłumacza
Opis
Specjalizacja tłumaczeniowa pozwala na odpowiednie ukierunkowanie, daje podstawy, niezbędna wiedzę. Jest to jednak jedynie początek albowiem zawód tłumacza wymaga ciągłego doszkalania, zdobywania wiedzy i rozwoju.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW