Przyczyny niskiej zdawalności egzaminu na tłumacza przysięgłego

Zdawalność egzaminu na tłumacza przysięgłego pozostaje od lat na bardzo niskim poziomie. Według Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przyczyn tego problemu należy upatrywać w braku odpowiedniego przygotowania egzaminowanych.