Konsekwencje błędów w tłumaczeniach

Błędy w tłumaczeniach
Konsekwencje błędów w tłumaczeniach

Praca tłumacza zwykle postrzegana jest jako łatwe i dochodowe zajęcie. Niewiele osób zwraca jednak uwagę na to, że zawód ten wymaga ogromnej wiedzy i dużej odpowiedzialności, a od tłumaczy wymaga się szczególnych predyspozycji i umiejętności.

Tłumaczenie zawsze wymaga od osoby, która się go podejmuje, wysiłku i zaangażowania. Tłumacz swoją pracę musi wykonywać starannie, rzetelnie i w wyznaczonym terminie. Te wymagania powinien spełniać każdy tłumacz, bez względu na to, czy zajmuje się tłumaczeniem literackim czy przekładem dokumentów osobistych lub aktów prawnych na inny język. Czym innym jest jednak błąd stylistyczny w przekładzie książki, a czym innym naruszenie zgodności w zapisach prawnych w tłumaczeniu przysięgłym. Za błędy pojawiające się w artykułach prasowych można winić również korektora czy redaktora językowego, który nie zweryfikował pracy tłumacza. W przypadku tłumaczenia przysięgłego za błąd odpowiedzialny jest zawsze tłumacz, który poświadczył przekład swoją pieczęcią.

Od tłumacza przysięgłego oczekuje się ogromnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonego tłumaczenia. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Każdy tłumacz, zajmujący się przekładem tekstów honorowanych przez urzędy czy sądy, musi również posiadać wiedzę o regulacjach prawnych i znać terminologię, która używana jest w tego typu dokumentach. Jest to wymóg konieczny, ponieważ tłumacz przysięgły niejednokrotnie bierze udział w rozprawach sądowych, ma duży wpływ na ich przebieg i orzeczenie wyroku. Tłumacz musi znać również kontekst kulturowy, zasady prawne obowiązujące w danym kraju, a nawet brać pod uwagę charakterystyczny styl wypowiedzi danej osoby. Wszystko to wpływa na przedstawienie zeznań osób, które biorą udział w rozprawie. Błędy w tłumaczeniu, wynikające z niewiedzy, niestaranności tłumaczenia, niezapoznania się z aktami sprawy mogą więc mieć daleko idące konsekwencje.

Ogromna odpowiedzialność spoczywa również na tłumaczach specjalistycznych. Podejmują się wykonywania tłumaczenia instrukcji obsługi czy ulotek leków, są odpowiedzialni za pojawiające się w nich informacje dotyczące dawkowania leków czy stosowania urządzeń zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Podczas wykonywania tłumaczeń tego typu tekstów trzeba więc zachować ostrożność, ponieważ błędy popełnione przez tłumaczy mogą zaważyć na zdrowiu lub życiu innych.

Błędy zdarzają się również w tłumaczeniach przysięgłych. Artur Kubacki podzielił błędy, które popełniają tłumacze przysięgli, na dwie kategorie: błędów formalnych i merytorycznych. Za błędy merytoryczne uznaje wszelkie usterki w przetłumaczonym tekście np. niestaranne tłumaczenia oryginału, których przyczyną jest brak odpowiedniej wiedzy, nieświadome opuszczenia fragmentów tekstów lub błędy ortograficzne, stylistyczne i gramatyczne. Błędne tłumaczenie można oczywiście reklamować u osoby, która zaangażowana została do przekładu. Klientowi, który uważa, że jego zlecenie zostało przez tłumacza zaniedbane, przysługuje również możliwość zwrócenia się do Ministerstwa Sprawiedliwości lub wojewody z prośbą o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego. W toku takiego postępowania na tłumacza przysięgłego może zostać nałożona kara upomnienia lub nagany, zawieszenia w prawach do wykonywania zawodu, a nawet ich pozbawienia.

Błędów w pracy tłumacza nie można uniknąć. Ich zupełne wyeliminowanie nie jest możliwe m.in. dlatego, że nad tłumaczeniami pracuje człowiek, który nie jest nieomylny. Warto jednak zwrócić uwagę, by do zawodu dopuszczani byli tylko wykwalifikowani specjaliści o odpowiednich predyspozycjach, którzy powierzone zadania wykonają na wysokim poziomie.

Blog tłumacza przysięgłego
Konsekwencje błędów w tłumaczeniach
Tytuł
Konsekwencje błędów w tłumaczeniach
Opis
O tym jak ważna jest dokładność w pracy tłumacza przysięgłego i jak brzemienne w skutkach, zarówno dla tłumacza jak i osoby pokrzywdzonej, mogą być ewentualne błędy i zaniedbania.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW