Organizacje zrzeszające tłumaczy

W Polsce działa dziś bardzo wiele stowarzyszeń, zrzeszających tłumaczy wielu specjalizacji.