Egzamin na tłumacza przysięgłego: j.angielski?

Tłumacz przysięgły angielski
Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Osobom, które nie interesują się pracą tłumaczy przysięgłych, może się wydawać, że do jej wykonywania wystarcza tylko biegła znajomość języka obcego. Tymczasem wcale tak nie jest. Tłumacz przysięgły języka angielskiego musi posiadać również wiedzę z zakresu prawa, sądownictwa, finansów oraz gospodarki krajów, których językiem urzędowym jest angielski. Wiedza ta jest niezbędna do zdania egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego, jest także konieczna do wykonywania tego zawodu, przecież tłumacz uwierzytelniający przede wszystkim zajmuje się translacją dokumentów prawnych czy urzędowych.

Kandydaci na tłumaczy przysięgłych powinni mieć świadomość tego, że zdanie egzaminu nie jest łatwe, wymaga wiele wysiłku i intensywnych przygotowań. Jako dowód można przytoczyć dane dotyczące zdawalności egzaminów na tłumaczy przysięgłych języka angielskiego. W 2012 roku przystąpiło do nich 228 osób, część pisemną zdało 100, tylko oni mogli przystąpić do części ustnej. Trzeba przypomnieć, iż jedynie ci, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu, zdobyli uprawnienia do wykonywania zawodu.

Warto pomyśleć nad tym, w jaki sposób przygotować się do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Nie ulega wątpliwości, iż niezbędne jest samokształcenie. Trzeba pamiętać o tym, że nauka tłumaczenia tekstów prawniczych jest procesem, który trwa długo, ale przynosi wymierne korzyści. Nic nie jest w stanie zastąpić pracy indywidualnej. Może ona polegać na czytaniu oryginalnych tekstów urzędowych, prawniczych, umów, pozwów w języku angielskim i polskim. Dla osób, które myślą o pracy tłumacza prawniczego przydatne jest również studiowanie tłumaczenia kodeksów, są one nasycone terminologią specjalistyczną, której znajomość jest w tym zawodzie niezbędna.

Poza pracą indywidualną, której uniknąć się nie da, istnieją także studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Pozwalają one na usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą kandydat posiada. Ważne jest również to, iż w trakcie takich studiów można zweryfikować swoją wiedzę, a więc wyeliminować ewentualne błędy, a także dowiedzieć się, gdzie znaleźć informacje w razie jakichkolwiek wątpliwości. Kolejną zaletą jest to, że wykładowcami są osoby, które od lat wykonują zawód tłumacza przysięgłego, czyli posiadają dużą wiedzę i doświadczenie, mogą odpowiedzieć na wszelkie pytania, rozwiać wątpliwości, a przede wszystkim wiedzą dokładnie, jak wygląda praca tłumacza uwierzytelniającego teksty. Dzięki temu mogą dostosować program studiów do sytuacji na rynku pracy i przygotować studentów nie tylko do zdania egzaminu, ale także do wykonywania zawodu. Zajęcia na studiach podyplomowych umożliwiają zdobycie wiedzy na temat prawa polskiego oraz prawa angielskiego obszaru językowego, pozwalają również na przyswojenie terminologii prawno-prawniczej i ekonomicznej. Ważne jest także to, że na studiach podyplomowych dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych języka angielskiego przeważają zajęcia praktyczne, warsztaty z tłumaczenia, podczas których można udoskonalić swoje umiejętności, opanować techniki tłumaczenia pisemnego i ustnego. Kolejną zaletą studiów podyplomowych jest to, że w ich programie często jest miejsce na zajęcia z praktycznej stylistyki języka angielskiego i polskiego. Ważne jest też to, że takie studia kończą się symulacją egzaminu na tłumacza przysięgłego, dzięki temu gdy kandydat podejdzie do prawdziwego egzaminu, będzie dobrze wiedział, czego się spodziewać i na co go stać.

Poza studiami podyplomowymi organizowane są także inne szkolenia, jako przykład można podać szkolenia dla tłumaczy w Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich. Ich niewątpliwym atutem jest to, że prowadzą je profesjonaliści.

Każdy, kto chce zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, musi podjąć decyzję dotyczącą tego, jak przygotować się do egzaminu. Wiadomo, że każdy ma jakieś preferencje dotyczące nauki, jedni wolą uczyć się sami, inni w grupie. Jednak dla wszystkich bardzo dobrym rozwiązaniem są studia podyplomowe przygotowujące do zawodu tłumacza przysięgłego. Przede wszystkim pokazują, w jaki sposób uczyć się do egzaminu, na co zwrócić szczególną uwagę i czego się na nim spodziewać. Jest to wiedza, którą trudno uzyskać, jeśli wybierze się drogę samodzielnego kształcenia.

Blog tłumacza przysięgłego
Egzamin na tłumacza przysięgłego: j.angielski?
Tytuł
Egzamin na tłumacza przysięgłego: j.angielski?
Opis
Przybliżamy kwestie egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Warto pomyśleć nad tym, w jaki sposób się do niego przygotować. Zdanie egzaminu nie jest łatwe, wymaga wiele wysiłku i intensywnej pracy.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW