Jak zostać tłumaczem przysięgłym w Hiszpanii?

Hiszpański tłumacz
Jak zostać tłumaczem przysięgłym w Hiszpanii?

W Hiszpanii tłumaczenia dokumentów urzędowych i prawniczych może wykonywać jedynie osoba posiadająca tytuł tłumacza przysięgłego, który jest nadawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy. Tłumaczem uwierzytelniającym teksty w Hiszpanii można zostać na dwa sposoby: poprzez zdanie egzaminu organizowanego przez MSZiW albo na podstawie posiadania dyplomu studiów magisterskich ukończonych w Hiszpanii lub homologowanego dyplomu z tłumaczeń uzyskanego w kraju należącym do Unii Europejskiej czy też kraju EEE. Osoby posiadające taki dyplom mogą ubiegać się w Biurze Tłumaczeń Językowych w MSZiW o nadanie tytułu tłumacza przysięgłego, który mogą uzyskać bez podchodzenia do egzaminu.

Wymogi dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Hiszpanii są określone przez zarządzenie z dnia 8 lutego 1996 roku. Mówi ono o tym, że pretendent musi być osobą pełnoletnią, obywatelem Hiszpanii lub innego kraju członkowskiego UE, niezbędne jest również posiadanie tytułu magistra lub dyplomu inżyniera technika uzyskanego w Hiszpanii, ewentualnie w innym kraju Unii Europejskiej, ale wówczas jest wymagana homologacja tytułu. Trzeba również dokonać opłaty za egzamin, jej wysokość corocznie ustala MSZiW.

Egzamin odbywa się przed Trybunałem, w skład którego wchodzi nieparzysta liczba członków, powoływanych przez MSZiW z grona funkcjonariuszy korpusu tłumaczy oraz doradców Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy. W Hiszpanii egzamin na tłumacza przysięgłego jest złożony z czterech etapów, przy czym zaliczenie każdego umożliwia podejście do następnego. Pierwsza część trwa dwie godziny i polega na tłumaczeniu na język hiszpański tekstu publicystycznego lub literackiego bez korzystania ze słownika. Drugi etap również trwa dwie godziny, w czasie których trzeba przetłumaczyć bez używania słownika z języka hiszpańskiego na obcy tekst literacki albo publicystyczny. Podczas części trzeciej istnieje możliwość skorzystania ze słownika. Zadanie polega na tłumaczeniu na język hiszpański tekstu prawnego lub ekonomicznego. Kandydaci mają na to półtorej godziny. Dopiero na ostatnim etapie pojawia się tłumaczenie ustne, a konkretnie zdający ma za zadanie streścić wybrany przez siebie tekst i odpowiedzieć na zadane pytania.

Osoby, którym udało się uzyskać pozytywny rezultat ze wszystkich etapów i zdobyły tytuł tłumacza przysięgłego zostają wpisane na oficjalną listę umieszczoną na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy.

Ważne jest również to, iż od chwili uzyskania tytułu tłumacze przysięgli powinni w styczniu każdego roku dostarczyć do MSZiW informacje o stawkach za wykonywanie swojej pracy, są one ustalane przez każdego tłumacza indywidualnie.

Blog tłumacza przysięgłego
Jak zostać tłumaczem przysięgłym w Hiszpanii?
Tytuł
Jak zostać tłumaczem przysięgłym w Hiszpanii?
Opis
W Hiszpanii tłumaczenia dokumentów urzędowych i prawniczych może wykonywać jedynie osoba posiadająca tytuł tłumacza przysięgłego, który jest nadawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy. Jak więc można zdobyć te uprawnienia?
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW